Blockchain and Internal Audit

What steps, if any, should the profession be taking in response to this transformational technology? This research paper provides internal auditors in various types of organizations with a basic framework for assessing their current level of blockchain technology preparedness.

Penger å spare på CRMA i juli

Hvis du vurderer å ta CRMA eksamen i løpet av de nærmeste to årene, bør du søke om opptak til programmet nå. Det vi være gratis å søke om opptak i programmet hele juli og du sparer inntil USD 230.

Internal Audit in the insurance industry Guidance

The document aims to enhance the overall effectiveness of Internal Audit, and its impact in the European Insurance industry. It interprets the high level principle based requirements for Internal Audit functions in the insurance undertakings, set under the Solvency II framework.