Kvalitet og risikostyring – snakker vi egentlig samme språk?

Tekniske miljøer gjerne har basert seg på ISO31000 mens COSO har sitt utspring i økonomimiljøet.  Er terminologien forståelig for virksomheten vi opererer i? Snakker vi egentlig samme språk? Hva kan disse to miljøene lære av hverandre? Risikonettverket i IIA Norge inviterte i september til risiko roundtable for å utveksle erfaringer knyttet til overnevnte tema. Etter […]

United, Connected and Aligned

A new whitepaper from The IIA and the International Federation of Accountants (IFAC) examines the distinct roles of internal audit and the finance function.

Veileder for risikostyring er oppdatert

Veileder for Risikostyringsfunksjonen som ble utgitt i 2017 på norsk og siden oversatt til engelsk, er nå oppdatert. Det er i denne omgang ikke snakk om vesentlige endringer, men oppdatere veilederen med endringer som er gjort i rammeverk for COSO ERM og ISO 31000.

IIA Norge flytter

Fra fredag 28. september er IIA Norge og Norges Kommunerevisorforbund på plass i nye lokaler i Haakon VIIs gate 9 – 6. etasje.   Postadressen er ikke endret – kun besøksadresse.

Aligning Internal Audit

Aligning Internal Audit Activities and Scope to Organizational Strategy: How business environment and Organizational Strategy impact internal auditing is a new report from Internal Audit Foundation.

Effective Workpapers

Developing quality workpapers requires skill, including the ability to gather sufficient, competent, reliable, and useful audit evidence. This Global Knowledge Brief gives you an introduction to the basics of effective workpapers.