Etikk på dagsordenen i Bærum kommune

‘Hvem kjenner til de etiske retningslinjene?’ var tema i en artikkel i forrige utgave av SIRK. Vi fikk entusiastisk og positiv respons fra Bærum kommune. De har satt i gang en rekke tiltak for at ansatte skal kjenne kommunens etiske standard og forteller gjerne hvordan de har jobbet med å forankre dem på tvers av […]

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

Tillit er ikke noe nytt. Ei heller tillitsbasert styring og ledelse og debatten om målstyring og new public management. Det som er nytt i norsk sammenheng er Oslo kommunes satsning på tillitsbasert styring og ledelse. «Stoppeklokken» i eldreomsorgen skal erstattes med økt fokus på omsorg og kvalitet gjennom involvering og medvirkning av brukeren og de […]

Facebook for statlige internrevisjoner

Som et lite steg på veien for å tilrettelegge for deling og erfaringsutveksling mellom statlige internrevisjoner og bli kjent med deres utfordringer og behov, har DFØ nylig opprettet en nettverksgruppe forbeholdt statlige internrevisjoner på Facebook. Facebook for statlige internrevisjoner

IT-skandalen på Transportstyrelsen – Er internrevisor en varsler?

Hele førerkortregisteret, inklusive de med hemmelig identitet, lå åpent tilgjengelig for ansatte hos outsourcingspartner når Transportstyrelsen i Sverige satte ut IT-driften. Flere IBM-ansatte hadde full tilgang til alle data og logger, noe som gav mulighet til å kopiere og sende videre informasjon for senere å slette alle spor. Regjeringens håndtering av saken førte til at […]

Digital arbeidskraft og internrevisors rolle

I en tid hvor virksomheters omgivelser endres stadig raskere kan internrevisorer spille en viktig rolle. Dette krever imidlertid at internrevisjonen «følger med i timen»; har god oversikt og forstår nye typer risikoer og hvordan de bør håndteres, og selv er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.