Internal Auditor/Investigator

Hydro is looking for a skilled internal auditor with hands-on experience from carrying out investigations. The successful candidate has strong analytical and communication skills, and an ability to work efficiently in a cross-cultural environment.

Hvor modent er bruken av GRC-verktøy i Norge?

Det lurer vi også på! Vi ønsker å kartlegge bruken gjennom en undersøkelse hvor resultatene skal sammenstilles og presenteres i en artikkel i vårens utgave av fagbladet SIRK, sammen med trender og utvikling innen dette området.

Du kan delta på NFKR sine medlemsmøter

Som medlem av IIA Norge kan du delta vederlagsfritt på NFKR sine medlemsmøter, som tilbys gjennom regioner i hele landet. Kanskje en mulighet for deg som sitter utenfor Oslo til å få påfyll.

Styreleders hilsen fra Global Council i Tokyo

Den overordnede målsetningen er at IIA skal være en primærkilde for internrevisjon for å støtte medlemmene slik at de kan ta en kritisk rolle i arbeidet med å fremme og beskytte sine organisasjoners ressurser.

Assessing the Risk Management Process

This guide will aid the internal audit activity in developing approaches to review and assess the effectiveness of an organization’s risk management processes and strategies, regardless of the activity’s size, maturity level, or resource level.