Tidligere utgaver

Nr. 1 – 2017:
Veileder for risikostyringsfunksjonen – Kravene til Personvernombud – Toppledelsens forventninger

LAST NED

Nr. 2 – 2016:
– Hvem skal granske? – Med etikk som hjertesak – Blokkjedeteknologien

LAST NED

Nr. 1 – 2016:
Mot lys i skyggene?
(Panama papers)

LAST NED

Nr. 2 – 2015:
Store saker med brudd på hvitvaskingsreglene og sanksjonsforordninger

LAST NED

Andre publikasjoner