Sertifisering og diplomering

Internrevisjon er en profesjon som setter store krav til utøveren; til bredde i fagkunnskap, kvalitet i utøvelse, balanse i faglig skjønn og personlig integritet. Gjennom diplomering og sertifisering kan internrevisor, arbeidsgiver og brukere av internrevisjonens tjenester, få bekreftet at internrevisjonen holder et høyt faglig nivå i samsvar med internasjonale aksepterte kvalitetsstandarder.

Gjennom studieprogrammet «Intern revisjon; Governance – Risikostyring – Intern styring og kontroll» på Handelshøyskolen BI, kan man oppnå tittelen Diplomert internrevisor (dipl.ir). Studiet gjennomføres som en kombinasjon av studiesamlinger og selvstudium, og avsluttes med eksamen og en prosjektoppgave.

IIA Norge administrerer også fem andre sertifiseringer på vegne av The Institute of Internal Auditors.