Publisert 7. mars 2017

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Nettverk Risikostyring har lansert Veileder for Risikostyringsfunksjonen. Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

Veilederen ble lansert 7. mars 2017 og du kan laste ned veilederen her: Veileder for Risikostyringsfunksjonen.

Her finner du presentasjonen fra Lansering av veilederen.