Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

Become a trusted advisor to the audit committee and executive management in the critical areas of risk assurance, governance processes, quality assurance, or control self-assessment by earning the Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Earning this certification is the best...


Veiledning for risikostyringsfunksjonen går globalt

juni 2017 I​​ want to congratulate IIA–Norway for their recent publication, Guidelines for the Risk Management Function. A group of practicing risk practitioners developed this guide with the aim of describing best practices regardless of industry.


Guidelines for the Risk Management Function

This guidelines describes the purpose, responsibilities and duties of the Risk Management Functions, as well as the relevant assumptions and success factors, regardless of industry.


Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Nettverk Risikostyring har lansert Veileder for Risikostyringsfunksjonen. Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende...


Spørsmål styret bør stille

Å inneha et verv i et styre eller innen et kontrollorgan i en virksomhet er et betydelig ansvar, og kan også medføre et betydelig personlig ansvar. Formålet med denne utgivelsen, er gjennom et sett med spørsmål, å gi en bedre...


Lansering av Veileder for risikostyringsfunksjonen

Etter over ett års arbeid med utarbeidelse av utkast til veiledning og innarbeidelse av høringssvar, er det en stor glede for Nettverksgruppen Risikostyring å invitere til lanseringsseminar hvor veilederen blir presentert og gjennomgått i mer detalj.


Hvorfor bør styret stille tydeligere krav til risikostyringen?

Når man som styremedlem har ansvar for å sørge for forsvarlig drift har man i siste instans også ansvar for alt som skjer i virksomheten – inkludert forhold man ikke kjenner til. Når det er tilfellet, burde ikke god risikostyring...


Side 1 av 212