METTE D. STORVESTRE

Mette Storvestre (til høyre)

IIAs strategiske toppmøte, Global Council, er nå avholdt i Panama. Utsendinger fra 85 land deltok og Norge var på plass og fremmet våre synspunkter i strategidiskusjonene. Vi deltok med nestleder i styret for IIA Norge, Mette Storvestre, som til daglig leder konsernrevisjonen i BKK i Bergen.

Hovedpunkter fra møtet

Fra IIA s styreleder Mike Peppers og leder Richard Chambers var budskapet at medlemmene må tilføre verdi til sine organisasjoner. IIAs rolle er å bistå internrevisjonsavdelinger med å gjøre funksjonen verdifull, kjent og tilpasningsdyktig, slik at arbeidet er relevant i endringene våre organisasjoner står overfor.

Veivalg og muligheter videre for internrevisjon ble diskutert. Verden er i rask endring rundt oss og det gjelder også for internrevisjonsfunksjonen. Stadig flere land bygger opp internrevisjonsfunksjoner. Der de er etablert er trenden at funksjonens posisjon styrkes hvis ledelse og styre opplever at den tilfører verdi. Internrevisjonens virkeområde er hele organisasjonen og alle deler av virksomhetsstyringen er sentrale, som risikostyring, cybersikkerhet og governance. Kompetanseprofilen på medarbeidere som arbeider med internrevisjon blir mer variert, og spenner fra ulike linjefunksjoner til strategi, finans og IT. Mobiliteten øker. Flere jobber med internrevisjon i en periode og går tilbake til linjen med en verdifull virksomhetsforståelse med seg.

Internasjonal standard er et effektivt verktøy

For å hjelpe medlemmene har IIA utviklet en internasjonal standard for internrevisjon. Hensikten med den er å bidra til at internrevisjoner utføres med forutsigbarhet og god kvalitet. Samtidig bidrar den til at internrevisjonsfunksjonen kan opparbeide seg en uavhengig og sentral posisjon, og dermed få større effekt i sine organisasjoner. Internrevisjonen kan tilføre unik verdi ved å se på tvers, dele læring og bidra til god styring, kontroll og måloppnåelse. IIA Norge oppfordrer alle medlemmer til å bruke standarden i sitt arbeid. Den er en effektiv verktøykasse som bidrar til kvalitet og relevans.

IIA Norge

IIA Norge sitt motto er «Fremskritt gjennom deling av kunnskap». IIA Norge er her for å støtte sine medlemmer i deres daglige arbeid. Bruk IIAs ressurser for å diskutere spørsmål dere er opptatt av, få støtte i deres daglige arbeid, kompetanseutvikling og nettverk. IIA Norge gjør eksterne evalueringer av kvaliteten på internrevisjonsfunksjoner. Dette gir styret og ledelsen en bekreftelse på status, og det er en utmerket mulighet til å få drahjelp fra IIA for å utvikle funksjonen i deres organisasjon. IIA Norge har som målsetning å være i forkant av utviklingen, og styret arbeider nå med strategien. Utgangspunktet er føringer fra IIA globalt, som tilpasses endringer i profesjonen og norske forhold.

Utvikling gjennom IIA nettverk

En av styrkene til IIA Norge er kurs av høy kvalitet og engasjerte og dyktige fagfolk som samarbeider i IIA nettverk. Styret er stolt av at vi representerer et fremoverlent internrevisjonsmiljø i global målestokk. Vi ønsker å takke alle dere som engasjerer dere, fortsett med det. Det har stor verdi for andre og dere får garantert utbytte av innsatsen. Nominasjonskomiteen begynner nå å forberede sitt arbeid. Ta kontakt med komiteen hvis dere vil bidra.

Hilsen Mette

Har du spørsmål? Ta kontakt:

Jeg har innspill eller spørsmål til IIA Norges strategiarbeid.
Forespørsel om ekstern evaluering av internrevisjonsfunksjoner.
Jeg vil bidra som tillitsvalgt i IIA nettverk/komite.