job Stillingsannonser

Politiets internrevisjon søker seniorrådgiver

Politiets søker en dyktig medarbeider til Politiets Internrevisjon.

Politiets søker en dyktig medarbeider til Politiets Internrevisjon. Du har gjerne lengre erfaring fra internrevisjon og/eller analyse- og utredningsarbeid fra større virksomheter i  offentlig eller privat sektor og god kjennskap til offentlig forvaltning. Du har gode analytiske egenskaper, god formidlingsevne og motiveres av å levere resultater i samarbeid med andre. Hos oss får du mulighet til å jobbe med internrevisjon og rådgivning rettet mot hele politietaten og samhandle bredt med medarbeidere og ledere i direktoratet, politidistrikt og særorgan.

Internrevisjonen er politidirektørens tilsynsorgan og gjennomfører uavhengige og objektive kontrolloppgaver i politi- og lensmannsetaten. Enheten er en stabsfunksjon direkte underlagt politidirektøren og består i dag av seks medarbeidere. Enheten har revisjonsansvar for hele politi- og lensmannsetaten.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre internrevisjoner og tilsyn
 • Dokumentere, rapportere og følge opp utført revisjon
 • Revisjon av tilskuddsmidler, herunder revisjon av EU-midler
 • Foreta vesentlighets- og risikovurderinger
 • Delta i planarbeidet
 • Veilede og yte rådgivning i etaten
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på mastergradsnivå innen økonomi eller samfunnsfag
 • Du har solid  erfaring og dokumenterte resultater fra internrevisjon, utredninger, evalueringer og/eller analysearbeid
 • Du har svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Du har god kjennskap til rammeverk og standarder for internkontroll og risikostyring
 • Du behersker kvantitative analyseverktøy
 • Det er ønskelig med kunnskap om ERP og økonomisystemer
 • Det er ønskelig at du har sertifisering innenfor internrevisjon
 • Det er ønskelig at du har forståelse for politi- og lensmannsetatens roller, organisering og oppgaver

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG .

Personlige egenskaper
 • Selvstendig, strukturert og prosessorientert
 • Analytisk, du evner å identifisere og vurdere relevant informasjon i større datamengder
 • Engasjert og initiativrik 
 • Gode samarbeidsevner og motiveres av å nå mål i samarbeid med andre
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 640 200 -813 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Noe reisevirksomhet må påregnes 

Søk på stillingen HER.