Each year, IIA Global Headquarters waives the application fee for the Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) to support the professional development of our members. The CRMA application fee waiver provides savings to candidates of up to US$230. Members who are interested in obtaining the CRMA certification can apply to the program for free from 1 July through 31 July 2019.

Read more about the CRMA.

Kort oppsummert: Hvis du vurderer å ta CRMA eksamen innen to år, bør du søke om opptak til programmet nå. Det vil ikke koste deg annet enn at du betaler for selve eksamen. Hvis du ikke ønsker å ta eksamen likevel, faller du automatisk ut av programmet etter to år.