Oslo kommune våpen

Kommunerevisjonen søker én til to engasjerte medarbeidere til stilling som revisjonsrådgiver eller seniorrådgiver til vår avdeling for regnskapsrevisjon. 

Avdeling for regnskapsrevisjon har i underkant av 20 medarbeidere. Regnskapsrevisjonen i kommunen bygger på internasjonale revisjonsstandarder, med enkelte tillegg for offentlig sektor. Formålet med revisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Vi søker nå primært nye IT-revisorer til avdelingen, alternativt én IT-revisor og én erfaren regnskapsrevisor med god praktisk kompetanse på test av intern kontroll i større virksomheter. IT-revisor bør ha CISA-sertifisering og gjerne erfaring med bruk av analyseverktøy.

Arbeidssted: Helsfyr, Oslo.

Kontaktperson: Trygve Rastad, Amrop Delphi : 996 09 086

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingen, se HER

Søknadsfrist: 8. april 2018