Tusen takk til alle som arrangerte, bidro, delte og deltok på årets IIA konferanse 2019!

Her kan dere se en kort oppsummeringsvideo fra konferansen: Årskonferansen på to minutter og en introduksjon til medlemmer av Boybandet Wrong Diretion.

Hovedpunkter fra konferansen

Hvordan tilpasser vi oss de store endringene som skjer rundt oss? Hva kreves av oss?
Trendwathcer og futurist Richard van Hooijdonk tok for seg de store trendene. Vi må våge mye mer skal vi henge med var et av budskapene til Hooijdonk. En av utfordringene med den teknologiske utviklingen er den etiske dimensjonen. Å sikre at algoritmer ivaretar etiske hensyn er fundamentalt. Vi anbefaler våre lesere å besøke hans webside og motta nyhetsbrev for å holde seg oppdatert – rett og slett!

Ledere fra ulike internrevisjonsenheter ga oss innblikk i hvordan de tenker nytt for å tilpasse seg dagens og morgendagens trender og utfordringer slik at de skaper merverdi for virksomhetene de representerer.

Hva er forskjellen på lineære og sirkulære forretningsmodeller?
Graden av ressursutnyttelse og gjenbruk; vi må tenke kretsløp når vi designer produkter. Hvordan kan komponenter gjenbrukes på nytt og på nytt og på nytt? Dette fordrer en annen tilnærming enn dagens lineære økonomi. Catherine Barth fra Circular Norway tok for seg de internasjonale trendene, deriblant EUs omfattende arbeid med å styrke regelverk for å redusere avfall og legge til rette for sirkulærøkonomi. Innovasjon og omstillingen til sirkulære forretningsmodeller er i gang internasjonalt.  Finland, Sverige, Nederland og Japan er foregangsland med nasjonale strategier på plass og et aktivt næringsliv. Norske virksomheter må henge seg på.  Undervisningsbygg i Oslo kommune er allerede på ballen hørte vi av Administrerende direktør Rigmor Hansen. Her løses utfordringer i fellesskap med leverandører og bransjen, slik at alle er med og driver innovative løsninger frem.

Hvordan påvirkes selskaper finansielt av klimaendringer?
Klimarisiko var et annet tema som ble belyst av Martin Skancke, leder av Klimarisikoutvalget som i desember 2018 presenterte sin rapport ‘Klimarisiko og norsk økonomi.’ Bakteppet for rapporten er Paris-avtalens forpliktelser og den pågående omstillingen til fossilfritt / lavkarbon. Vi må på en side redusere sannsynligheten for katastrofale klimaendringer (fysisk risiko) og redusere usikkerhet rundt omstillingen (overgangsrisiko). Virksomheter må ha gode beslutningsprosesser, der klimarisikovurderinger integreres og knyttes opp mot klimascenariene i Paris-avtalen, inkludert 2-graders målet.

Å våge mer var et tema Stig Haug fra Stig&Stein også tok opp da han skulle lære oss å fly. Det ligger i vår natur å gjøre ting på samme måte som vi alltid har gjort. Nytenkning og kreative prosesser krever både mot og evne til å tåle en del motbør fra omgivelsene. Skal vi tenke nytt må vi få inn nye perspektiver og hylle dem som tør å eksperimentere. Spør ikke din nærmeste kollega hva han eller hun synes om en idé du har på jobb. Spør en helt annen! Vi må få inn et mangfold av perspektiver og idéer.  Vi kommer til å feile – garantert! Men noen ganger lykkes vi.  Høres lett ut? Hvor ofte tar du et steg ut av comfort sonen og tenker nytt? Sekretariatet og flere tillitsvalgte utfordret seg selv på å ta et steg ut av comfort sonen på selve konferansen. Her ble det både dans og sang, til stor fornøyelse for både de som bidro og for de som var til stede.

Du laster ned foredrag fra konferansen her. Hvis du ikke finner enkelte innlegg skyldes dette at foredragsholder ikke ønsker å dele.

Mandag 27. mai 2019
Omstilling og innovasjon ved Cathrine Barth, Circular Norway
Our way of working in a digitalized audit function ved Rolf Spjelkavik (moderert innlegg vil legges ut)

Tirsdag 28. mai

Klimarisiko – hvordan påvirkes selskaper finansielt? ved Martin Skancke, Klimarisikoutvalget
Klimamål, innovasjon og tonen fra toppen ved Rigmor Hansen, Undervisningsbygg
Forventninger til internrevisjon ved Frede Hermansen, Forsvarsdepartementet
Hvordan navigere i en regulert bransje? ved Tor Steenfeldt-Foss, DNB

SPOR
Verdier og organisasjonskultur – kan det måles, PWC
Tilnærming til klimarisiko: risikokartlegging og kompetanseheving, KLP
Reisen mot en mer datadrevet internrevisjon, Vinmonopolet
Bli kompis med trusselaktørene dine, Transcendent Group