Nettverk

En av foreningens største styrker er de mange faglige nettverke som er opprettet i foreningens ånd:

«Fremskritt gjennom deling av kunnskap».

Som medlem av IIA Norge har du tilgang til alle nettverkene som tilbyr fagspesifikke aktiviteter. Nettverkene er et egnet sted å bli kjent med andre og en arena for erfaringsutveksling. Du får tilgang til dokumentasjon fra nettverksmøter og annen relevant informasjon ved å logge deg på Min Side.

NETTVERK FINANS: er en aktiv møteplass for alle som arbeider med eller har interesse av internrevisjon, risikostyring og corporate governance innen finansforetak. Finansnettverket tilrettelegger for kunnskapsdeling av finansfaglige problemstillinger, styrker den finansfaglige kompetanse og deler og formidler kunnskap rundt nye trender innen revisjon av finansbransjen.

NETTVERK STATLIG SEKTOR: er forum for de som arbeider med eller har spesielle interesser rettet mot statlige virksomheter. Nettverket er en møteplass hvor medlemmene kan dele kunnskap, erfaringer og tilegne seg faglig påfyll innenfor temaer og problemstillinger knyttet til styring og kontroll i statlige virksomheter.

NETTVERK COMPLIANCE: er møteplassen for alle som jobber i en compliancefunksjon der faglige oppdateringer, teoretiske og praktiske utfordringer og beste praksis kan diskuteres og deles. Se egen Nettside for compliance.

NETTVERK RISIKOSTYRING: møteplass som skal bidra til erfaringsutveksling om bruk av risikostyring i virksomheter og i internrevisjon. Nettverket gir mulighet for økt kompetanse gjennom deling av kunnskap og erfaringer knyttet til risikostyring. Se egen Nettside for risikostyring.

NETTVERK MISLIGHETER: er en møteplass for personer som jobber med og/eller har interesse for forebygging, avdekking og utredning av misligheter og uregelmessigheter. Nettverket skal styrke medlemmenes kompetanse og kunnskap på området, gjennom utveksling av erfaringer og drøfting av problemstillinger. Hensikten er å øke den generelle nytten og verdien av det viktige arbeidet som medlemmene utfører for sine arbeidsgivere.

NETTVERK IT-REVISJON: formålet er å øke alle internrevisorers kunnskap om informasjonsteknologi, og å brygge bro mellom ikke-IT-revisorer og IT-revisorer, med den hensikt å øke nytten og verdien av internrevisorers arbeid for sine virksomheter. Hovedoppgaven til nettverket er å være et forum for kunnskapsdeling relatert til revisjon av informasjonssystemer.

NETTVERK FOR ANSATTE REVISJONSLEDERE I FINANS: er et forum for bearbeidelse av felles faglige emner, som skal bidra til å styrke kontakten mellom medlemmene i nettverket. Nettverket er KUN åpent for ansatte internrevisjonsledere fra revisjonsavdelinger i norske banker og andre finansinstitusjoner, herunder også Norges Bank, Bankenes Sikringsfonds Revisjonskontor, dataselskaper og betalingssentraler som utfører vesentlige produksjonsoppgaver for en eller flere norske finansinstitusjoner.

NETTVERK FOR ANSATTE INTERNREVISJONSLEDERE: er en velegnet møteplass for utveksling av erfaringer og synspunkter omkring strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket er åpent for ledere av internrevisjonsenheter ansatt i virksomheten.

Har du spørsmål knyttet til noen av nettverkene, ta kontakt på post@iia.no.