MEDLEMSKAP

IIA Norge gir sine medlemmer muligheten for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling under mottoet

«Fremskritt gjennom deling av kunnskap»

Medlemsfordeler

  • Nettverksbygging og erfaringsutveksling gjennom åtte ulike nettverk.
  • Mulighet til aktivt faglig arbeid både nasjonalt og internasjonalt.
  • Konferanser, kurs og seminarer til redusert pris.
  • Fagtidsskrifter, medlemsblad og nyhetsmail.
  • Standarder, guidance og verktøy for profesjonell utøvelse av internrevisjon.
  • Veileder og beste praksis for compliancefunksjonen.

MEDLEMSPRISER 2019  (2020)
Enkeltmedlem       kr 2 600    (kr 2 850)
Student                   kr    500     (kr  500)
Pensjonist               kr    700     (kr  700)

BEDRIFTSMEDLEMSKAP PR. MEDLEM 2019  (2020)
Antall 5-10               kr 2 350     (kr 2 600)
Antall 11 – 25            kr 2 100     (kr 2 350)
Antall 26 ->              kr 2 000     (kr 2 250)

Alle medlemmer har personlig medlemskap i foreningen. Bedriftsmedlemskap innebærer kun kvantumsrabatt på ordinært medlemskap ved fem eller flere innmeldinger fra samme virksomhet.

IIA Norges PERSONVERNERKLÆRING

Jeg vil bli medlem!

BLANT MULIGHETENE FINNER DU:

Nettverksbygging og erfaringsutveksling
IIA Norge har over 800 medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Vi tilrettelegger for aktiviteter og møter i:

– Nettverk statlig sektor
– Nettverk finanssektoren
– Nettverk revisjonsledere finans
– Nettverk ansatte internrevisjonsledere
– Nettverk risikostyring
– Nettverk compliance
– Nettverk misligheter
– Nettverk IT-revisjon

Formell utdannelse
Faglig samarbeid med BI vedrørende Management Programmet «Intern revisjon; Governance – Risikostyring – Intern styring og kontroll» .

Godkjennelse og tildeling av tittelen Diplomert Intern Revisor.

Internasjonale sertifiseringer bl.a.:
Certified Internal Auditor (CIA) og
Certification in Risk Management Assurance (CRMA).

Konferanser og kurs til redusert pris
– Nasjonal årskonferanse, europeisk konferanse, internasjonal konferanse
– Kurs- og seminarer
– Gratis medlemsmøter

Standarder, guidance og beste praksis
Du får tilgang til egne medlemssider der du kan laste ned internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon, generell guidance, etiske retningslinjer, instruksmal, veiledning for compliancefunksjonen m.m.

Fagtidsskrifter og medlemsblader
 «SIRK – Styring  – Internrevisjon – Risiko – Kontroll» fra IIA Norge (2 g. årlig)
– «Internal Auditor» fra IIA USA (6 g. årlig online)
– Andre relevante publikasjoner og tidsskrifter

Bli tillitsvalgt
Mulighet til aktivt, faglig arbeid i styret, nettverk og komiteer både nasjonalt og internasjonalt. Som tillitsvalgt har du mulighet til å påvirke fagenes utvikling nasjonalt og internasjonalt, samt utvide kontaktflate og nettverk.