Annonsering og promotering

Annonse på nettsiden
Ledige stillinger annonseres i det rullerende feltet øverst på første side hvor søknadsfrist og stillingsbetegnelse fremkommer. Mer utfyllende informasjon finnes på underliggende sider. Samtidig vil annonsen bli videreformidlet i sosiale media.
Pris: kr. 4 000,- + mva.

Annonse i medlemsbladet SIRK
To ganger i året utkommer fagbladet Styring – Internrevisjon – Risiko – Kontroll (SIRK) i et opplag på 1 200 eksemplarer som sendes ut til våre medlemmer, samarbeidsorganisasjoner og andre interessenter, og som navnet gjenspeiler dekker artiklene et bredt fagområde.

Pris:
– En halv side kr 3 000 + mva (str. 18,5 cm x 13 cm)
– En helsides annonse kr 5 000 + mva (str. 185×260 mm)
– Hele baksiden 6500 + mva (str. 185×230 mm)

Konferansestand

GRUNNPAKKEN kr 20 000 + mva inkluderer:
– Standplass i utstillingsområdet inkludert bord og duk.
– En deltaker fra virksomheten kan delta vederlagsfritt på hele konferansen og det sosiale programmet.
– Logo på IIA Norges konferanseside med link til egen nettside.

HOVESPONSOR kr 60 000 + mva (eksklusiv avtale til en tilbyder fra konsulentsiden og en tilbyder fra verktøy-siden (GRC-systemer):
– Alt som GRUNNPAKKEN over inkluderer.
– Prioritert plass i utstillingsområdet.
– Ytterligere en deltaker fra virksomheten kan delta gratis.
– Banner på scenen.
– Logo på deltakernes navneskilt.
– En presentasjon på spor dag 2.

Andre sponsormuligheter
Avtale som innebærer en årlig hovedsponsorrolle er mulig å inngå etter egen avtale. En pakkekombinasjon av løsninger kan avtales særskilt.

Ta kontakt med post@iia.no.

IIA Norge forbeholder seg retten å endre prisene, betingelsene og reglene for annonsering til enhver tid. IIA Norge forbeholder seg retten ikke å legge ut annonser, reklamemateriell, stillingsannonser eller lignende som IIA Norge av grunner ikke ønsker å legge ut.