With more than 190,000 members in more than 170 countries and territories, The IIA provides dynamic leadership for the global profession of internal auditing. Volunteers play a key role and the contributions they make impact the day-to-day functions of internal auditors, as well as shape the future of the internal audit profession.

The IIA is seeking qualified members to serve in the following volunteer leadership roles:

  • – Global Board of Directors
  • – Internal Audit Foundation Board of Trustees
  • – 17 Committees comprising 250 members

Candidates should have relevant expertise and the ability to participate in the leadership of The IIA. Whether you are a current volunteer, a member who wants to get involved, or you want to recommend a candidate, review the opportunities available and submit your nominations for qualified candidates who can help guide our global profession.

Click here to learn more about the qualifications necessary and to access the online nomination form.

Nominations for 2019–20 should be completed and submitted electronically by Friday, October 12, 2018. Those elected or appointed to serve will begin their terms in April 2019 or July 2019.

For questions regarding nominations, please contact governance@theiia.org

Til alle medlemmer av IIA Norge:
Som medlem av IIA Norge er du også medlem av IIA globalt. På samme måte som IIA Norges aktiviteter er drevet frem av frivillige krefter, baseres mye av det globale arbeidet på tillitsvalgte fra alle deler av verden. Har du lyst å bidra inn i et internasjonalt verv (les mer om hvilke HER), kan du nominere deg selv, be andre medlemmer om å nominere deg. Det er en stor fordel om du har erfaring som tillitsvalgt i IIA Norge.

IIA Norge som forening kan også nominere enkeltkandidater og denne stemmen veier tyngre enn enkeltmedlemmers stemme. Om du ønsker at IIA Norge skal støtte ditt kandidatur, kan du sende en kortfattet søknad innen 5. oktober 2018 til post@iia.no der du beskriver hvilke(t) kandidatur du ønsker å bli nominert til og hvilke egenskaper som gjør deg til en aktuell kandidat. Styret vil fatte den endelig beslutningen etter en total vurdering av søknadene.

For å bli nominert må være engasjert i det du skal drive med og ha tilstrekkelig tid til å bidra inn til komiteens leveranser gjennom perioden. Arbeidsbelastningen vil variere fra komite til komite. De fleste møter avvikles gjennom mail/telefon, i tillegg til to fysiske møter i året. Styrets vurdering av den økonomiske situasjonen for foreningen i dag, tilsier at det i denne omgang ikke kan påregnes økonomisk støtte til vervene i form av dekning av utgifter til reise og opphold.