job Stillingsannonser

Ledig stilling: Spesialrådgiver

Vil du jobbe i et engasjert og trivelig fagmiljø som skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten? Vi søker en engasjert medarbeider til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.

Som internrevisor i Helse Sør-Øst vil du levere revisjons- og rådgivningstjenester som en del av et revisjonsteam i en av Norges største virksomheter. Foretaksgruppen leverer helsetjenester til tre millioner innbyggere.

Om konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen er organisert under styret i Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for risikostyring og internkontroll.
Konsernrevisjonen leverer primært revisjons- og rådgivningstjenester til foretaksgruppens 11 helseforetak.

Konsernrevisjonen er i dag organisert i en modell med ti medarbeidere og kan ved behov leie inn spesialister fra helseforetakene eller kjøpe eksterne konsulenttjenester. For å lykkes med å levere våre tjenester over tid, blir utvikling av kompetanse og tjenester kontinuerlig prioritert. 

Arbeidsoppgaver

Som internrevisor i konsernrevisjonen er du ansvarlig for å delta i og lede revisjoner i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister. Gjennom revisjoner vil du skape innsikt og identifisere forbedringsområder, og drøfte disse i videre dialog med helseforetakene. Gjennomførte revisjoner vil gi en stor kontaktflate med ledere og medarbeidere i ulike foretak.

Stillingens ansvar og oppgaver kan tilpasses etter kompetanse, erfaring og interesse. Skulle du ønske å ha en rolle i og evne til å videreutvikle våre tjenester og prosesser innen revisjon, så vil det være en fordel. 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 2-3 års erfaring fra internrevisjon, rådgivning, risikostyring eller annet relevant arbeid med analyse
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis på masternivå 
 • Erfaring som konsulent og/eller erfaring fra offentlig sektor vil være en fordel
 • Forståelse av prosjektledelse, forbedringsarbeid og endringsledelse er ønskelig
 • Interesse for bruk av dataanalyse er en fordel, f.eks. med Power BI el.
 • Sertifisering som internrevisor (CIA, diplomert internrevisor) eller villighet til å sertifisere deg

Personlige egenskaper

 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet, selvstendighet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger, trekke ut vesentlige observasjoner av innhentet informasjon og sammenfatte resultatet av ditt arbeid kortfattet i en helhetlig sammenheng
 • Evne til å presentere og kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjon.

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, med kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Konsernrevisjon har kontorer på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.

Konsernrevisjon erstatter en stor del av reisevirksomheten ved bruk av Teams. Stillingen innebærer begrenset reisevirksomhet.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Espen Anderssen på mobil 945 07 618. Søknadsfrist: 14. desember 2022. SØK HER