job Stillingsannonser

Ledig stilling: Revisjon av forsvarssektoren

Revisjonen av forsvarssektoren er i en rivende utvikling, og Riksrevisjonen håper at du har lyst til å være med denne på reisen.

For å fortsette å profesjonalisere og effektivisere revisjonen videre ser vi etter deg som har erfaring fra finansiell revisjon og som er over gjennomsnittet interessert i revisjon av automatiserte prosesser, og/eller deg som har erfaring med utvikling av dataanalyser og/eller IT-revisjon.

Du vil bli en del av et team på 15 engasjerte medarbeidere som jobber med revisjon av forsvarssektoren. Vi trives godt i grenseflaten revisjon/teknologi og håper at du gjør det samme. Samtidig som vi reviderer, videreutvikler vi stadig nye løsninger som gir kundene våre bedre innsikt. Dette gjør vi ofte i samarbeid med Riksrevisjonens egen innovasjonslab. Vi har et arbeidsmiljø med høy trivsel, motivasjon og der vi lærer av hverandre. Vi er opptatte av kontinuerlig utvikling, og legger til rette for dette.

Arbeidssituasjonen er tilpasset at vi jobber med sikkerhetsgradert informasjon, og en forutsetning for tiltredelse er at du kan sikkerhetsklareres. Dette begrenser også muligheten for hjemmekontor. Til gjengjeld er vi en gjeng som trives i hverandres selskap og har flotte nyoppussede lokaler i Oslo sentrum. Du må regne med noe reisevirksomhet i forbindelse med revisjonsbesøk. Når det er sagt er det viktig for oss at vi legger opp til og praktiserer en arbeidshverdag der du har en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. 

Dine arbeidsoppgaver hos oss vil være:

 • planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA/ISSAI) 
 • gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring
 • kartlegge og teste internkontroller, herunder relevante IT-kontroller
 • etablere god kommunikasjon med reviderte virksomheter og deres internrevisjon
 • delta aktivt i revisjonsteam
 • delta i virksomhetsinterne aktiviteter
 • lede revisjonsteam (ikke personalansvar)
 • kvalitetssikre revisjonsarbeid

Kvalifikasjoner

 • bachelor eller master regnskap og revisjon. Annen relevant utdanning er også aktuelt, gjerne i kombinasjon med relevant erfaring. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning.
 • for seniorrådgiverstilling krever vi solid og relevant erfaring med finansiell revisjon
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • stillingen vil kreve at du kan bli sikkerhetsklarert til nivå hemmelig, og oppstart i stillingen vil avhenge at denne er på plass.

Det er en fordel om du har:

 • kunnskap om statsforvaltningen, statlig budsjettarbeid og regelverk for statlig økonomistyring
 • erfaring fra dataanalyse eller prosesskartlegging
 • erfaring fra eller interesse for IT-revisjon og revisjon av automatiserte prosesser
 • kjennskap til SAP

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsevner og evner å jobbe i team
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig
 • gode analytiske evner og evne til å se helheten i oppgaveløsningen
 • resultat og endringsorientert

Hos oss får du mange engasjerte kollegaer og:

en hverdag som vektlegger en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Vi kan også friste med fleksitid og betalt overtid, sommertid og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Du blir også medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på enda mer påfyll av kompetanse har vi gode ordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Vi tilbyr lønn som rådgiver fra 534 900-593 500 (lønnstrinn 58-64) og seniorrådgiver fra 604 400-864 500 (lønnstrinn 65-81). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut?

Da håper vi å høre fra deg. Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Avdelingsdirektør Line Andreassen (tlf. 980 45 848).

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Søknadsfrist 31. januar. SØK HER