job Stillingsannonser

Ledig stilling: Internrevisor i Skattedirektoratet

Internrevisjonen i Skattedirektoratet har som formål å evaluere kvaliteten på og effektiviteten av etatens interne styring og kontroll.

Internrevisjonen i Skattedirektoratet har som formål å evaluere kvaliteten på og effektiviteten av etatens interne styring og kontroll. Vi gjennomfører revisjoner innen etatens operative virksomhet og analyserer risiko, evaluerer styrings- og kontrollsystemer og arbeider aktivt med råd og forbedringstiltak.

Vi arbeider i team og samarbeider med fagpersoner i hele etaten. Ved å jobbe i Internrevisjonen vil du få betydelig innsikt i Skatteetatens ulike virksomhetsområder, samt kompetanse innen virksomhetsstyring, risikostyring og internrevisjon. Vi kan tilby kompetanseutvikling og mulighet for gjennomføring av BIs masterprogram i Intern revisjon.

Vi rapporterer faglig og administrativt til Skattedirektøren og er i dag seks ansatte.

Hva går jobben ut på?

 • gjennomføre operasjonelle revisjoner
 • utarbeide tilstandsvurdering av revidert område
 • identifisere risikoer for manglende måloppnåelse og muligheter for effektivisering og forbedring innen:
  • ulike fagprosesser i etaten
  • ulike administrative prosesser
  • utviklingsprosjekter

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • utdanning på masternivå innen økonomi, juss eller annet relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan i visse tilfeller oppveie krav til utdanning
 • erfaring fra virksomhetsstyring og solid erfaring innen et eller flere av følgende områder: effektivisering av prosesser, prosjektledelse, virksomhetsstyring, analysearbeid eller juridiske vurderinger
 • fordel med erfaring fra store komplekse virksomheter
 • fordel med utdanning innen og erfaring med intern revisjon

Hva ser vi etter hos deg?

 • gode analytiske egenskaper med evne til å se helhet og sammenhenger
 • engasjert og positiv, med gode samarbeidsevner
 • løsningsorientert og tar initiativ
 • selvstendig og strukturert
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig

Hvorfor skal du velge oss?

Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet har en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som seniorrådgiver 1364, med en årslønn mellom 730 000 og 980 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette.
For mer informasjon kontakt revisjonsdirektør Teis Stokka, mobil: 958 34 956.

Søknadsfrist 5. juni. SØK HER

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  
Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no