job Stillingsannonser

Ledig stilling: finansielle revisorer i Riksrevisjonen

I Riksrevisjonen får du en unik mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet. 

I Riksrevisjonen får du en unik mulighet til å jobbe med viktige saker for samfunnet og bidra til demokratisk åpenhet. Vi har nå flere ledige stillinger som finansiell revisor, og søker både deg som er nyutdannet og deg som har erfaring fra finansiell revisjon. Vi er stolte av vår rolle i samfunnet og at vårt arbeid bidrar til åpenhet om statens pengebruk. Gjennom den finansielle revisjonen skal vi gi en trygghet om at de statlige regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon eller mangler, og at regnskapene er utarbeidet i tråd med gjeldende rammeverk. Vi gir også veiledning til forvaltningen.

Hos oss får du ta del i et stort faglig miljø som er kontinuerlig er opptatt av å videreutvikle revisjon. Vi er over 200 engasjerte medarbeidere som jobber med finansiell revisjon. Du vil få en hverdag som vektlegger en god balanse mellom jobb og fritid.  Vi er delt inn i ulike avdelinger og seksjoner, og vi søker nå nye medarbeidere som eksempelvis vil bidra med å revidere virksomheter under Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal og distriktsdepartementet, Barne- og familiedepartementet.

Stillingene åpner opp for å jobbe ved ulike lokasjoner. Vi ser etter nye kollegaer til våre kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Bodø, Hamar, Trondheim eller Tromsø. For noen av stillingene kreves det sikkerhetsklarering, og oppstart i stillingen vil avhenge av at denne er på plass.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, gjennomføre og rapportere revisjonen i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA/ISSAI) 
 • gi råd og veilede revidert virksomhet i deres regnskapsføring
 • kartlegge og teste internkontroller, herunder relevante IT-kontroller
 • etablere god kommunikasjon med reviderte virksomheter og deres internrevisjon
 • delta aktivt i revisjonsteam

 For kandidater med erfaring kan jobben også innebære:  

 • Lede revisjonsteam  (ikke personalansvar)
 • kvalitetssikre revisjonsarbeid

Kvalifikasjoner

 • master eller bachelor i regnskap og revisjon. Annen utdanning kan også være aktuelt, hvis du har relevant erfaring. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning.
 • for seniorrådgiverstilling krever vi solid og relevant erfaring med finansiell revisjon
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har:

 • kunnskap om statsforvaltningen, statlig budsjettarbeid og regelverk for statlig økonomistyring
 • erfaring fra dataanalyse eller prosesskartlegging
 • erfaring fra eller interesse for IT-revisjon og revisjon av automatiserte prosesser
 • gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjonsevner  
 • gode samarbeidsevner og evner å jobbe i team  
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og planmessig
 • gode analytiske evner og evne til å se helheten i oppgaveløsningen  
 • Evne til å skape resultat og er endringsorientert  

Hos oss får du mange engasjerte kollegaer og:


Hos oss får du en hverdag som vektlegger en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Vi kan også friste med fleksitid og betalt overtid, sommertid og hver uke får du en time til å trene i arbeidstiden. Vi tilrettelegger også for en fleksibel arbeidsdag med mulighet for noe bruk av hjemmekontor. Du blir også medlem i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og en mulighet for gunstig boliglån. Vi mener at kompetanseutvikling er viktig og du får 40 timer årlig til dette. Hvis du etter hvert får lyst på enda mer påfyll av kompetanse har vi gode ordninger for etterutdanning. Hos oss har du også muligheten for å opparbeide deg praksis til å kunne bli statsautorisert revisor.

Vi tilbyr lønn som førstekonsulent fra 478 300 – 526 100 (lønnstrinn 51-57, startlønn for masterutdannede er 493 700 (lønnstrinn 53)) rådgiver fra 534 900 – 593 500 (lønnstrinn 58-64) og seniorrådgiver fra 604 400- 864 500 (lønnstrinn 65-81). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Høres dette interessant ut?

Da håper vi å høre fra deg. Du søker via vår søknadsportal. Last opp din CV, søknadsbrev, vitnemål og eventuell annen relevant informasjon.
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med en av kontaktpersonene nedenfor. 

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

For mer informasjon om stillingene, kan du kontakte:

 • Ole Husebø Schøyen, avdelingsdirektør, mobil: 928 47 96
 • Stein Jahren, avdelingsdirektør, mobil: 905 62 535
 • Kari Kay, avdelingsdirektør, mobil: 979 57 144
 • Knut Lien, avdelingsdirektør, mobil: 909 42 239

Søknadsfrist 31. januar. SØK HER