Agil revisjon

Medlemsmøter12.11.2019 Kl. 09:00 - 11:00 DFØ

Internrevisjonen skal utføre revisjoner som skaper verdi for virksomheten. I den sammenheng uttrykkes det at internrevisjonen må være agil. Det vil eksempelvis si at revisjonene bør gå tidlig inn på risikoområder av strategisk betydning for å bidra til at virksomheten er på rett kurs.