Medlemsmøte Statlig nettverk: Temaer til revisjonsplanen – rammeavtalen for internrevisjonstjenester

Medlemsmøter09.03.2018 Kl. 09:00 - 11:00 DFØ

Hvilke aktuelle og «nye» revisjonstemaer kan leverandører av internrevisjonstjenester tilby statlig sektor?
Et sentralt spørsmål blir: Hvordan få disse temaene på agendaen og inni internrevisjonsplanene – herunder hvordan få ledelsen til å erkjenne risiko på disse områdene? Leverandører presenterer sine valg gjennom case.

Compliance & Kaffe

Compliance06.04.2018 Kl. 08:30 - 10:00 Multiconsult

Tema: Hvordan unngå ‘paper compliance’ hos leverandører?

Program:

Hvilke typiske utfordringer møter virksomheter og leverandører?  v/ Esther Borgen, Multiconsult & Sverre Bjertnes, Statnett

Oslomodellen: Oslo kommunes nye anskaffelsesregler  v/ Gunnar Wedde, Oslo Kommune

Oslomodellen skal bidra til et mer seriøst arbeidsliv og stiller blant annet krav til bruk av lærlinger (minimum 10 %), krav om å i hovedsak bruke faste ansatte og krav til antall ledd underleverandører – maks ett ledd.

Hvordan sikre etterlevelse av disse kravene? 

 

Deltakelse på møtet gir 2 CPE.

Vel møtt til god diskusjon!

Nettverk Compliance

Medlemsmøte Statlig sektor

Medlemsmøter30.08.2018 Kl. 09:00 - 11:00 UDI

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen. Mer informasjon om tematikk følger.