Compliance & Kaffe: Håndtering av krevende varslersaker

Compliance13.03.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Hvordan møte utfordringer i varslersaker?  Hva er egentlig kritikkverdige forhold som det bør varsles om?

Oslo kommune har det siste året opplevd en rekke krevende varsler. Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor er ansvarlig for varslingskanalen i kommunen.

Vi har invitert Advokat Erling Grimstad til å gi en innledning til de lovmessige kravene.

Nitika Dhall og Ellen C. Braathen (leder) fra Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor vil også dele sine erfaringer rundt håndtering av krevende varsler og internrevisjonens rolle.

Velkommen til kaffe og god diskusjon!

Møtet er fulltegnet. Vi fører deg opp på venteliste hvis du sender en epost til: post@iia.no

 

Risiko roundtable: GDPR og risikostyring – er vi på samme banen?

Medlemsmøter28.03.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Advokater og IT-konsulenter har lenge fokusert vår oppmerksomhet mot GDPR, men handler ikke dette vel så mye om risikostyring?

Etter en kort introduksjon om temaet av Ayse Nordal, fagansvarlig for risikostyring og planlegging i Undervisningsbygg, deler vi erfaringer og synspunkter på hvordan risikostyring er og bør komme på banen i forhold til etterlevelse av GDPR-krav, bl.a.

  • Risikobegrep som benyttes av GDPR og risikotilnærming i helhetlig risikostyring? Fanger vi opp alle risikoer og muligheter?
  • Hvilke metode blir anbefalt av GDPR? Fanger vi opp alle trinn i prosessen ?

Velkommen til god diskusjon og erfaringsutveksling!