Modenhetsvurderinger – hvordan vet du at complianceprogrammet er ‘godt nok’? (fulltegnet)

Medlemsmøter28.08.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Modenhetsvuderinger, gap-analyser, ekstern evaluering – hvordan vet du om compliance programmet ditt er ‘godt nok’?

Myndigheter samt selskapets egen styre og ledelse vil gjerne etterspørre en uavhengig vurdering av compliance funksjonen for å vite at compliance funksjonen gjør en tilfredsstillende jobb. Men hva er tilfredsstillende? Og hva gjør man med resultatet av en slik evaluering?

Esther Borgen (KPMG) og Carl Gunnar Lunde (SG Finans) inviterer til diskusjon om hva man kan se etter når man skal evaluere compliance funksjonen samt hvordan man best kan jobbe på en målbar og planmessig måte som sikrer et effektivt og modent compliance program.

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring gir1,5 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

Risiko roundtable

Medlemsmøter05.09.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Cyber risiko og informasjonssikkerhet er skikkelig hete temaer for tiden, og problemstillinger rundt dette er på agendaen i ledergrupper og styrer. Samtidig skal «alle» beslutninger være risikobaserte. Så, hvordan skal man vurdere risikoen knyttet til cyber risk og informasjonssikkerhet slik at man kan få riktige prioriteringer i forhold til andre viktige risikoområder og tiltak?

Her er det mange standarder og metodikker som konkurrerer om oppmerksomheten.

Vi ønsker å diskutere og dele tips og lærepunkter knyttet til risikovurdering av cyber- og informasjonssikkerhet.

Innledning med utgangspunkt i spennende tanker fra bl.a. Information Security Forum (ISF) sin IRAM-modell og andre mer kvantitative modeller (a Fair approach o.l.).

Vel møtt til Risiko roundtable!

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 1,5 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.