EN PLASS IGJEN: Misligheter: Grunnkurs med påbygging

Kurs28.10.2019 - 29.10.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Deltakerne vil få en god oversikt over hvilke fremgangsmåter for undersøkelser som erfaringsmessig gir best resultater, og hvilke fremgangsmåter som øker risiko for regelbrudd ved undersøkelse av mistanker. Gi veiledning i hvordan misligheter skal rapporteres til ledelsen, styret og til myndighetene.

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Kurs01.11.2019 Kl. 08:30 - 16:00 IIA Norge

Den erfarne gravejournalisten Håkon Haugsbø er kjent for sine nærgående intervjuer i blant annet NRK Brennpunkt. På dette kurset lærer han bort teknikkene og metodene som gjør deg til en bedre intervjuer. Haugsbø deler sine erfaringer fra et kvart århundre i journalistikken, og gir deg nyttige tips til enkle metoder for å lykkes i intervjusituasjonen.

Kreativ bruk av dataanalyse

Kurs18.11.2019 Kl. 08:30 - 16:00 KPMG

Del 1 Dataanalyse som en integrert del av internrevisjonsmetodikken  

Kursansvarlig: Magnus Digernes

Hvordan integrere dataanalyse i internrevisjonsplanleggingen?

Trender og verktøy: bl.a. Celonis, Power BI, SOFY,

Praktiske eksempler og caser

Kursholdere: Lena Baer /Erno Kainulainen / Calvin Tran fra KPMG Lighthouse

Del 2 Dataanalyser til forebygge og avdekke misligheter

Bruk av avdekkende dataanalyser

  • Granskninger
  • Mislighetsrevisjoner
  • kontinuerlig oppfølging i et complianceprogram

Praktiske eksempler og caser, herunder;

  • Kvalitativ analyse av e-poster
  • Kvantitative finansielle analyser

Daniel Mandrella / Emil Bjørnstad fra KPMG Forensic Services

Verktøy: bl.a. Relativity, eDiscovery

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 7 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CFSA, CGAP og Diplomert internrevisor.

Praktisk internrevisjon

Kurs22.09.2020 - 24.09.2020 Kl. 09:00 - 15:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.