Lær å håndtere varslingsaker – og menneskene som er involvert

Kurs24.04.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Kurset gir en innføring om hva varsling er, inkludert vesentlig jus og grunnleggende innsikt i hvordan varslingsaker saker påvirker enkeltmennesker og organisasjoner. Du får en konkret veiledning (guide) i hvordan varslingsaker skal saksbehandles. Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om lederes rolle i å løse varslingsaker på en korrekt og omsorgsfull måte og skape dialog rundt de utfordringer deltakerne selv ser ved varslingsproblematikk.

Skriv så det selger!

Kurs13.06.2019 Kl. 09:00 - 16:30 IIA Norge

I dette kurset vil gi, gjennom foredrag, gruppearbeid og diskusjoner, se på hva som gjør at en tekst blir lest. Hvordan kan vi skrive klarer og tydeligere? Hvordan kan vi presentere teksten slik at den blir lest?
Og er tekst alltid det beste verktøyet for å gi oversikt i rapporter? Kombiner kurset med «Intervjuteknikk» å få kr 1000 i avslag.

Intervjuteknikk med Håkon Haugsbø

Kurs14.06.2019 Kl. 08:30 - 16:00 IIA Norge

Den erfarne gravejournalisten Håkon Haugsbø er kjent for sine nærgående intervjuer i blant annet NRK Brennpunkt. På dette kurset lærer han bort teknikkene og metodene som gjør deg til en bedre intervjuer. Haugsbø deler sine erfaringer fra et kvart århundre i journalistikken, og gir deg nyttige tips til enkle metoder for å lykkes i intervjusituasjonen.

Introduksjon til internrevisjon

Kurs03.09.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne de nødvendige grunnkunnskaper i internrevisjon gjennom introduksjon til internrevisjonens rammeverk, spesielt rettet mot de obligatoriske delene. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.

Praktisk internrevisjon

Kurs17.09.2019 - 19.09.2019 Kl. 09:00 - 15:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Lær å håndtere varslingsaker – og menneskene som er involvert

Kurs23.09.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

Kurset gir en innføring om hva varsling er, inkludert vesentlig jus og grunnleggende innsikt i hvordan varslingsaker saker påvirker enkeltmennesker og organisasjoner. Du får en konkret veiledning (guide) i hvordan varslingsaker skal saksbehandles. Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om lederes rolle i å løse varslingsaker på en korrekt og omsorgsfull måte og skape dialog rundt de utfordringer deltakerne selv ser ved varslingsproblematikk.

Praktisk internrevisjon

Kurs22.09.2020 - 24.09.2020 Kl. 10:00 - 16:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset er å gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.