Styret i IIA Norge har gleden av å invitere til generalforsamling:

Tid:      Mandag 17. juni 2019, klokken 15.45 – 16.45
Sted:    DNB, Dronning Eufemiasgate 30, Bjørvika, Oslo

Dagsorden
1. Styreleder ønsker velkommen
2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne  generalforsamlingsprotokollen
3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
4. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og  nettverk
5. Regnskap for 2018
6. Revisors beretning 2018
7. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2018
8. Fastsettelse av kontingent for neste periode
9. Endring av vedtekter
10. Valg av styre
11. Valg av revisor
12. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
13. Eventuelt

Grunnet forhåndsregistrering hos DNB samt bestilling av mat, må du registrere deg innen 12. juni hvis du vil delta. Vedlegg til dagsorden og registrering finner du HER. I tillegg vil Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT Norge og Anita Meidell, Associate Professor ved NHH holde to spennende innlegg i forkant av generalforsamlingen. OBS: Dette starter allerede klokken 14.00!