Styret i IIA Norge har gleden av å invitere til generalforsamling:
Tid:          Mandag 18. juni 2018, klokken 15.00 – 16.00
Sted:        SALT Arena, Langkaia 1, Oslo

Dagsorden

 1. Styreleder ønsker velkommen
 2. Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
 3. Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
 4. Styrets årsberetning
 5. Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og   
  nettverk
 6. Regnskap for 2017
 7. Revisors beretning 2017
 8. Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2017
 9. Fastsettelse av kontingent for neste periode
 10. Endring av vedtekter
 11. Valg av styre
 12. Valg av revisor
 13. Valg av arbeidsutvalg til komiteer og nettverk
 14. Eventuelt

Rett etter generalforsamlingen har du mulighet til å høre «Facilitating Cultural Audit With RiskTalk» med Charlie Newman. Begivenheten avsluttes med tapas i hyggelig samvær.
Til Påmelding RiskTalk & Sommerfest.