Navet i foreningen er våre medlemmer!

De tillitsvalgte driver navet rundt. De tillitsvalgte setter agendaen for de aktiviteter foreningen tilbyr. Det er de som er foreningens «influencere».

Nå har Nominasjonskomiteen startet arbeidet med å identifisere kandidater til foreningens komiteer og nettverk for neste periode . De tillitsvalgte blir offisielt valgt på generalforsamlingen 17. juni og fungerer fra august 2019 – juli 2020.

Brenner du for spesielle områder eller har lyst å påvirke fremtidige aktiviteter, ta kontakt med ellen.brataas@iia.no (976 20 565). Søknadsfrist: fredag 8. mars. 

Vi søker etter kandidater til følgende verv:

–              Styret
–              Konferansekomiteen
–              Kompetansekomiteen
–              Mediakomiteen
–              Nettverk finans
–              Nettverk statlig sektor
–              Nettverk risikostyring
–              Nettverk compliance
–              Nettverk IT-revisjon
–              Nettverk misligheter
–              Fag- og metodekomiteen
–              Overordnet kvalitetskontroll 

Tillitsvalgtmanualen med mer informasjon om det å være tillitsvalgt/influencer og hva de forskjellige komiteer og nettverk gjør.