job Stillingsannonser

IIA Norge søker influensere

IIA Norge er til for medlemmene og drives frem av medlemmer. Det er de tillitsvalgte som setter agendaen for aktiviteter foreningen tilbyr.

Nominasjonskomiteen har i mandat å finne engasjerte influerensere som kan besitte foreningens forskjellige verv. De tillitsvalgte blir offisielt valgt på generalforsamlingen 9. juni og fungerer fra august 2020 – juli 2021.

Nå har Nominasjonskomiteen startet arbeidet med å identifisere kandidater til foreningens komiteer og nettverk for neste periode. Brenner du for spesielle områder eller har lyst å påvirke fremtidige aktiviteter, ta kontakt med ellen.brataas@iia.no (976 20 565).

Søknadsfrist: tirsdag 10. mars.

Vi søker etter kandidater til følgende verv:

 • Styret
 • Konferansekomiteen
 • Kompetansekomiteen
 • Mediakomiteen
 • Fag og metodekomiteen
 • Overordnet kvalitetskomite
 • Nettverk finans
 • Nettverk statlig sektor
 • Nettverk risikostyring
 • Nettverk IT-revisjon
 • Nettverk misligheter og nettverk compliance slår seg sammen til ett nettverk    

I Tillitsvalgtmanualen finner du mer informasjon om det å være tillitsvalgt.

Kontaktskjema