Det lurer vi også på! Vi ønsker å kartlegge bruken gjennom en undersøkelse utarbeidet av Deloitte. Resultatene fra undersøkelsen skal sammenstilles og presenteres i en artikkel i  vårens utgave av fagbladet SIRK, sammen med trender og utvikling innen dette området. Det tar ca. 7 minutter å besvare undersøkelsen, og vi håper du tar deg tid til å besvare den: Link til undersøkelse

Vi ser frem til å motta akkurat dine tilbakemeldinger!