Vil du jobbe med internrevisjon i et engasjert fagmiljø?
Vi søker en revisjonsleder med fagansvar for IKT og teknologi i konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i en foretaksgruppe med betydelige IKT-program og et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer.

Konsernrevisjonen leverer revisjons- og rådgivningstjenester til Helse Sør-Øst RHF og de 11 helseforetakene som eies av det regionale helseforetaket. Videre har vi avtale om å levere internrevisjon til Pasientreiser HF og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen. Vi foretar også revisjoner av private sykehus og andre leverandører av spesialisthelsetjenester til Helse Sør-Øst RHF.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes i ISCO Group på tlf. 22 06 87 00

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingen, se HER

Søknadsfrist: 30. mai 2019