Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som på vegne av styret i Helse Nord RHF skal evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord RHF, og forholder seg i det løpende arbeid til styrets revisjonsutvalg. Administrativt forholder internrevisjonen seg til administrerende direktør. Virksomheten skal baseres på IIA Norges kjerneprinsipper for profesjonell utøvelse av internrevisjon, etiske regler, standarder og definisjon av internrevisjon.

Kontaktinfo: Tor Solbjørg, Revisjonssjef (+47) 917 68 828

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingen, se HER

Søknadsfrist: 27. mai 2018