Til alle medlemmer i IIA Norge 

Nominasjonskomiteen har startet arbeidet med å identifisere kandidater til foreningens komiteer og nettverk for neste periode. De tillitsvalgte blir offisielt valgt på generalforsamlingen i juni.

Brenner du for spesielle områder eller har lyst å påvirke fremtidige aktiviteter, ta kontakt med ellen.brataas@iia.no (976 20 565). Søknadsfrist: mandag 26. februar. 

Vi søker etter kandidater til følgende verv:

–              Styret
–              Konferansekomiteen
–              Kompetansekomiteen
–              Mediakomiteen
–              Nettverk finans
–              Nettverk statlig sektor
–              Nettverk risikostyring
–              Nettverk compliance
–              Nettverk IT-revisjon
–              Nettverk misligheter
–              Fag- og metodekomiteen
–              Overordnet kvalitetskontroll

 I Tillitsvalgtmanualen finner du mer informasjon om det å være tillitsvalgt.