Noen skuffede kommende studenter fikk med seg at Executive Master of Management programmet på BI som gjennom mange år har ledet frem til tittelen Diplomert internrevisor, ble avlyst sommeren 2018. Den gode nyheten er at BI og IIA sammen har brukt høsten til å revitalisere innholdet i programmet. Tanken har vært å endre hovedfokuset fra internrevisjon til governance, der internrevisjon vil være et av elementene i fokus, i tillegg til risikostyring og compliance. Programmet skal gi kandidater forståelse for sentrale elementer og prosesser som bidrar til god eier- og virksomhetsstyring (governance), og hvordan risikostyring, compliance og internrevisjon sammen med andre funksjoner bidrar til god governance og effektiv måloppnåelse.

Programmet vil være interessant for de som jobber med risikostyring, compliance, business controlling, så vel som internrevisjon.

Man vil fortsatt kunne søke om tittelen Diplomert internrevisor etter endt studie hvis kravet til to års praksis er oppfylt.

Les mer om innholdet i programmet Governance; Risikostyring, compliance og internrevisjon. Minner om at det er rullerende inntak til studiet og at du kan søke allerede nå. Programmet starter opp i september 2019.