‘Hvem kjenner til de etiske retningslinjene?’ var tema i en artikkel i forrige utgave av SIRK. Vi fikk entusiastisk og positiv respons fra Bærum kommune. De har satt i gang en rekke tiltak for at ansatte skal kjenne kommunens etiske standard og forteller gjerne hvordan de har jobbet med å forankre dem på tvers av kommunen.

Etikk på dagsordenen