Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) er en organisasjon som drives for og av medlemmene, i likhet med IIA Norge. Som medlem av IIA Norge kan du delta vederlagsfritt på NFKR sine medlemsmøter, som tilbys gjennom regioner i hele landet. Kanskje en mulighet for deg som sitter utenfor Oslo til å få påfyll.  Medlemsmøtene til NFKR er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Se programmet HER