Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

Ethics in banking – from Gordon Gekko to George Bailey

: is the bad reputation of bankers justified, and if so, why? Is there a selection bias in the sense that the business of banking attracts less ethical people than other professions? Or is it the nature of the job? Does banking turn reasonably good people into crooks?

United, Connected and Aligned

A new whitepaper from The IIA and the International Federation of Accountants (IFAC) examines the distinct roles of internal audit and the finance function.

Auditing Strategic Risks

Internal audit functions are making significant progress in how they audit and address strategic risks by leveraging a broad range of approaches. Get practical Insights form this CBOK Stakeholder Report.

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

Tillit er ikke noe nytt. Ei heller tillitsbasert styring og ledelse og debatten om målstyring og new public management. Det som er nytt i norsk sammenheng er Oslo kommunes satsning på tillitsbasert styring og ledelse. «Stoppeklokken» i eldreomsorgen skal erstattes med økt fokus på omsorg og kvalitet gjennom involvering og medvirkning av brukeren og de […]

Gull og grønne Apple

Når Apple lanserer nye produkter venter elektronikkentusiaster verden over i spenning. Men hvem fikk med seg lanseringen av roboten Liam i 2016?