Penger å spare på CRMA i juli

Hvis du vurderer å ta CRMA eksamen i løpet av de nærmeste to årene, bør du søke om opptak til programmet nå. Det vi være gratis å søke om opptak i programmet hele juli og du sparer inntil USD 230.

Modell for risikomodenhet får internasjonal oppmerksomhet

For to år siden utviklet Ayse Nordal og Ole Martin Kjørstad (se bildet), medlemmer av risikonettverket i IIA Norge, en enkel modell med en ny tilnærming til å vurdere risikomodenhet. Dette verktøyet ble presentert i SIRK nr.1 2017 og ligger tilgjengelig på websiden til IIA Norge. Siden da har modenhetsmodellen blitt presentert i ulike fora, […]

Assessing the Risk Management Process

This guide will aid the internal audit activity in developing approaches to review and assess the effectiveness of an organization’s risk management processes and strategies, regardless of the activity’s size, maturity level, or resource level.

Riktig rekruttering minimerer innsiderisikoen

Hvordan kan rekrutteringen, håndtering av ansettelsesforholdet og avslutningen av arbeidsforholdet bidra til å minimere innsiderisikoen? En av ti virksomheter forteller at de har avdekket utro tjenere blant egne ansatte i løpet av de siste to årene. Vi påstår at relativt enkle tiltak ved rekrutteringer vil bidra til i betydelig grad redusere innsiderisikoen.

Auditing Third-party Risk Management

New Practice Guide from IIA: This practice guide is a useful tool to become better informed on risks related to third-party provider management. Risks across the full vendor life cycle are considered, including the appropriate sourcing, ongoing management, and termination of vendors.

Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

Kvalitet og risikostyring – snakker vi egentlig samme språk?

Tekniske miljøer gjerne har basert seg på ISO31000 mens COSO har sitt utspring i økonomimiljøet.  Er terminologien forståelig for virksomheten vi opererer i? Snakker vi egentlig samme språk? Hva kan disse to miljøene lære av hverandre? Risikonettverket i IIA Norge inviterte i september til risiko roundtable for å utveksle erfaringer knyttet til overnevnte tema. Etter […]