Internrevisjon i medias søkelys

Om det er Panama-papers som har startet interessen for å gå gjennom internrevisjonens rapporter og bruke disse som grunnlag for artikler, vites ikke. Men vi registrere likevel at internrevisjonen i ulike sektorer er nevnt flere ganger i pressen denne uken.

Hvem har ansvar for at internkontrollen fungerer?

I de siste dagers medieoppslag kan man få et feilaktig inntrykk av at internrevisjonen har ansvaret for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Økt kompleksitet i mange typer virksomheter har de siste par tiår tydeliggjort betydning av god og effektiv eierstyring og selskapsledelse.

Internrevisjonens rapport i Forsvaret

ABC-nyheter skriver at «Forsvaret får kraftig refs i en intern revisorrapport som viser at Forsvaret kan ha betalt millioner av kroner til skatteparadis-selskaper og leverandører som Forsvaret selv hevder «ikke er i bruk».». Det er ikke riktig at Forsvaret kan ha blitt lurt til å betale, skriver Forsvarsdepartementet på sin nettside.

Flere universiteter og høgskoler etablerer internrevisjon

Alle statlige virksomheter som har omsetning på over 300 millioner kroner har fått pålegg fra Finansdepartementet om å vurdere om de bør ha en internrevisjon. For universitetene og høgskolene betyr det at de må svare Kunnskapsdepartementet innen 1. mai om de vil sette i gang med internrevisjon. Noen har det allerede, først og fremst Høgskolen i Oslo […]

Internrevisjon i nyhetsbildet

Sterk kritikk av forsvarssjefen i nigeriabåt-saken Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med krass kritikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i saken om salg av utrangert norsk forsvarsmateriell. Les mer Kilde: ABC Nyheter

A Hard Look at the Soft Stuff – Auditing Culture

Reminiscent of major business scandals at the turn of the century, culture is front and center again with calls for organizations to fix weak cultures that contribute to corporate misconduct. This area is not new to the internal audit profession. We have audited soft controls and tone at the top, but it is time to step […]

Auditing the Public Sector

Auditors in the public sector face a unique set of challenges, given that they must satisfy both their internal stakeholders — chief executives, boards, divisional service heads — and also be accountable to both politicians and the public. This report aims to assess how well they are coping with that mandate and how they might […]