Etikk på dagsordenen i Bærum kommune

‘Hvem kjenner til de etiske retningslinjene?’ var tema i en artikkel i forrige utgave av SIRK. Vi fikk entusiastisk og positiv respons fra Bærum kommune. De har satt i gang en rekke tiltak for at ansatte skal kjenne kommunens etiske standard og forteller gjerne hvordan de har jobbet med å forankre dem på tvers av […]

Human Rights Due Dilligence – Forventninger og praksis

De internasjonale menneskerettighetene er tatt inn i en rekke standarder for ansvarlig forretningsførsel for næringslivet. Nasjonalt og internasjonalt er det avdekket flere saker hvor sårbare mennesker blir utnyttet. Dette viser at Human Rights Due Dilligence stadig er aktuelt.

Varsling – en viktig del av bedriftens compliance program

Et velfungerende varslingssystem gir bedriften mulighet til å korrigere avvik og rette opp i uønskede forhold. Det bør være et viktig element i bedriftens compliance system - som har som hovedformål å forebygge brudd på lover og regler. Men hva skal til for å lykkes, og hvilke utfordringer kan man møte?

Har du forberedt din virksomhet på ny personvernlov?

I mai 2018 får vi en ny personvernlovgivning. Det nye regelverket stiller nye og strengere krav til bruken av personopplysninger fra europeiske borgere – uavhengig av om virksomheten som behandler personopplysningene er lokalisert i Norge, EU/ EØS – eller utenfor EU/EØS.

Guidelines for the Compliance Function

The Guidelines describe the purpose, responsibilities and duties of a compliance functions, as well as the relevant assumptions and success factors, regardless of industry. The principles in this guidance may also be useful for organizations without a discrete compliance function, but which have a similar function with comparable duties.

Helhetlig antikorrupsjonsprogram

Les rapporten til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. Rapporten sammenstilling også norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning og oppstiller forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.