Internrevisjonens rolle – bidra med input

Gi innspill til undersøkelse om internrevisjon til doktorgradstudent på Louvain School of Management om hvordan internrevisjonens rolle er og blir brukt i forskjellige virksomheter med hensyn til synergieffekter og overføring av læring, og hvordan internrevisjonens kunnskaper kan utnyttes av avdelinger og i andre deler av virksomheter.

Auditing Third-party Risk Management

New Practice Guide from IIA: This practice guide is a useful tool to become better informed on risks related to third-party provider management. Risks across the full vendor life cycle are considered, including the appropriate sourcing, ongoing management, and termination of vendors.

Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

An Oversight in Our Oversight

When it comes to improving internal audit performance, the things that audit committee chairs hesitate to say are often the things that audit executives most need to hear.

Ethics in banking – from Gordon Gekko to George Bailey

: is the bad reputation of bankers justified, and if so, why? Is there a selection bias in the sense that the business of banking attracts less ethical people than other professions? Or is it the nature of the job? Does banking turn reasonably good people into crooks?

Kvalitet og risikostyring – snakker vi egentlig samme språk?

Tekniske miljøer gjerne har basert seg på ISO31000 mens COSO har sitt utspring i økonomimiljøet.  Er terminologien forståelig for virksomheten vi opererer i? Snakker vi egentlig samme språk? Hva kan disse to miljøene lære av hverandre? Risikonettverket i IIA Norge inviterte i september til risiko roundtable for å utveksle erfaringer knyttet til overnevnte tema. Etter […]

United, Connected and Aligned

A new whitepaper from The IIA and the International Federation of Accountants (IFAC) examines the distinct roles of internal audit and the finance function.