job Stillingsannonser

B2BHolding ASA søker leder av internrevisjon

Er du kandidaten vi søker etter for å etablere en ny internrevisjon i et finansforetak?

B2Holding ASA er et europeisk finansforetak spesialisert innen investering i og inndriving av misligholdte gjeldsporteføljer i tillegg til å levere tredjeparts-inkassotjenester. Selskapet har vokst raskt siden oppstarten i 2011, og er i dag et av de ledende europeiske selskapene i bransjen. B2Holding er notert på Oslo Børs, og har virksomhet i 23 land med mer enn 2500 ansatte totalt. Hovedkontoret ligger i Oslo sentrum med 25 ansatte.

Leder internrevisjon 

B2Holding ASA har vokst betydelig og har i dag virksomheter i 23 land. Det er nå et ønske om å styrke strukturer og prosesser som skal bidra til operasjonell forbedring på tvers av konsernet.

Leder internrevisjon vil spille en viktig rolle i å støtte styret i oppfølgingen av konsernets operative virksomhet. Gjennom uavhengige vurderinger og råd om B2Holdings virksomhetsstyring,

risikostyring og internkontroll, vil du bidra til å skape ytterligere suksess for et børsnotert finanskonsern. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til styret via revisjonskomiteen.  

Sentrale arbeidsoppgaver

 • etablere en internrevisjonsfunksjon
 • være en sentral pådriver for å fremme og beskytte selskapets verdier ved å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt
 • utarbeide årlig risikobasert revisjonsplan der prioriteringene til internrevisjonens arbeid er i samsvar med selskapets mål
 • iverksette revisjoner i henhold til revisjonsplan
 • følge opp at forbedringstiltak gjennomføres som planlagt i virksomheten
 • utarbeide rapporter av høy kvalitet og presentere konklusjoner for styret og revisjonskomiteen

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå
 • bred erfaring fra arbeid med internrevisjon, gjerne fra bank/finans
 • erfaring fra arbeid i konsernstruktur, gjerne børsnotert med et internasjonalt tilsnitt
 • dokumentert erfaring med gode resultater fra prosjektledelse
 • god bestillerkompetanse, må kunne etablere gode samarbeidsstrukturer i hvert enkelt land
 • har høy grad av integritet og etterrettelighet, inngir respekt og tillit både eksternt og internt

For mer informasjon ta kontakt med Freja Landewall, Beate Ottem Svanes eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrert CV og søknad snarest på iscogroup.no.