Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør ved Forsvarsdepartementets internrevisjon. Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD Led IR) er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjonen som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre driften i hele forsvarssektoren. Sektoren omfatter Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Avdelingsdirektøren er ansvarlig for å lede arbeidet i enheten, forvalte leveranseavtalene til fire etatsjefer og vil selv delta i gjennomføring, kvalitetssikring og rapportering fra enhetens bekreftelsesoppdrag, systematiske avviksanalyser, gransking, rådgivningsoppdrag samt varslingssaker. Avdelingsdirektøren rapporterer til departementsråden.

For ytterligere informasjon og fullstendig kunngjøring av stillingen, se HER

Søknadsfrist: 15. august 2018