Human Rights Due Dilligence – Forventninger og praksis

De internasjonale menneskerettighetene er tatt inn i en rekke standarder for ansvarlig forretningsførsel for næringslivet. Nasjonalt og internasjonalt er det avdekket flere saker hvor sårbare mennesker blir utnyttet. Dette viser at Human Rights Due Dilligence stadig er aktuelt.

Gull og grønne Apple

Når Apple lanserer nye produkter venter elektronikkentusiaster verden over i spenning. Men hvem fikk med seg lanseringen av roboten Liam i 2016?

Nyopprettet internrevisjon i Politidirektoratet (POD)

I 2016 var Politi- og lensmannsetaten en av 23 statlige virksomheter som konkluderte ja på spørsmålet om å ta i bruk internrevisjon. Vi har intervjuet Sigmund Nordhus, internrevisjonssjefen i en av de største etatene som nylig har etablert internrevisjon.

Hvordan måle organisasjonskultur?

Med utgangspunkt i standarder som ISO/ FDIS 31000 og «COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance» (2017), vil jeg belyse viktigheten av organisasjonskultur i virksomhetens søken etter kontinuerlig forbedring av dens risikostyringssystemer.

Strategisk risiko

Den største årsaken til verditap i større norske børsnoterte selskaper. Har din virksomhet fokus på strategisk risiko?