Helse Sør-Øst RHF søker Revisjonsleder IKT og teknologi

Vi søker en revisjonsleder med fagansvar for IKT og teknologi i konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i en foretaksgruppe med betydelige IKT-program og et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer.

IIA Norge flytter

Fra fredag 28. september er IIA Norge og Norges Kommunerevisorforbund på plass i nye lokaler i Haakon VIIs gate 9 – 6. etasje.   Postadressen er ikke endret – kun besøksadresse.

Søk om å bli Diplomert internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Diplomert internrevisor (dipl.ir.) Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.

Årskonferansen 2018

Nå er konferanseprogrammet klart. Et spennende program og noen fine maidager i Bergen burde være en uslåelig kombinasjon. Meld deg på først som sist, så er du sikker på at du har gjort det.

Søk om å bli Diplomert Internrevisor

Nå er det igjen tid for å kunne søke om å bli Dipl.I.R. - Diplomert Internrevisor. Diplomeringsordningen forvaltes av IIA Norges Diplomeringsnemnd. Nemnda består av tre medlemmer med IIA Norges styreleder som leder. Søknader sendes sekretariatet.