Informasjonssikkerhet, cyber risiko og risikostyring

– hvordan henger dette sammen?

5. Sep - 5. Sep 2019
Kl. 08.30-10.00

Risiko roundtable

05.09.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Cyber risiko og informasjonssikkerhet er skikkelig hete temaer for tiden, og problemstillinger rundt dette er på agendaen i ledergrupper og styrer. Samtidig skal «alle» beslutninger være risikobaserte. Så, hvordan skal man vurdere risikoen knyttet til cyber risk og informasjonssikkerhet slik at man kan få riktige prioriteringer i forhold til andre viktige risikoområder og tiltak?

Her er det mange standarder og metodikker som konkurrerer om oppmerksomheten.

Vi ønsker å diskutere og dele tips og lærepunkter knyttet til risikovurdering av cyber- og informasjonssikkerhet.

Innledning med utgangspunkt i spennende tanker fra bl.a. Information Security Forum (ISF) sin IRAM-modell og andre mer kvantitative modeller (a Fair approach o.l.).

Vel møtt til Risiko roundtable!

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 1,5 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Risiko roundtable

Standardkostnad: 500
Medlemskostnad: gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere