Risiko roundtable: Endringstakten øker - men er andrelinjen proaktiv nok?

31. Jan - 31. Jan 2019
Kl. 08.30-10.00

Risiko roundtable: Endringstakten øker – men er andrelinjen proaktiv nok?

31.01.2019 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Andrelinjefunksjoner har en sentral rolle i å overvåke virksomhetens risikoeksponering og støtte ledelsen i å påse at det er etablert fungerende internkontroll. Men hvordan bidrar andrelinjen til videreutvikling av virksomheten?

Digitalisering, markedstrender og endringer i rammevilkår fordrer at endringstakten øker i norske virksomheter. Dette bringer med seg stadige endringsprosesser og kontinuerlige forbedringstiltak. En proaktiv andrelinje bør ha klart for seg hvordan man best mulig involverer seg i og følger opp dette arbeidet.

Vi  inviterer til dialog om andrelinjens rolle i oppfølging av nettopp endringsarbeid og tiltak. Deltagerne oppfordres til å dele erfaringer og gi praktiske eksempler.

Velkommen!

 

Påmelding til: Risiko roundtable: Endringstakten øker – men er andrelinjen proaktiv nok?

Standardkostnad: 500
Medlemskostnad: gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere