PSD2 (betalingsdirektivet) trådte i kraft 1. april - Risiko og kontroll - hva nå?

8. May - 8. May 2019
Kl. 08.30-11.30

PSD2 (Betalingsdirektivet): Risiko og kontroll – hva nå?

08.05.2019 Kl. 08:30 - 11:30 Deloitte, Bjørvika

PSD2 (betalingsdirektivet) trådte i kraft 1. april – Risiko og kontroll – hva nå?

Payment Service Directive 2 (PSD2) er et EU direktiv som regulerer betalingstjenester i EU’s indre marked. Deler av regelverket er forankret i norsk lov gjennom finansforetaks- og betalingssystemloven. PSD2 rammeverket åpner for nyskaping og muligheter gjennom økt innovasjon, samt styrket sikkerhet for nettbetaling. Samtidig vil PSD2 gi økt konkurranse og et mer sammensatt risikobilde. Nye aktører (tredjeparter) kan nå få tilgang til informasjon om kundens konti og transaksjoner gjennom tekniske grensesnitt (APIer) etter samtykke fra kundene. Alle banker må tilby minst ett grensesnitt for å gi tredjeparter (PISP, AISP, PIISP) tilgang til brukers betalingskontoer. Spillereglene er endret og finansbransjen i endring.

Seminaret tar sikte på å bl.a. belyse følgende spørsmål:

  1. Hva er risikoene for virksomhetene og hva er konsekvensen for finansbransjen?
  2. På hvilken måte kan risikostyring- og internrevisjonsfunksjoner gi praktisk støtte på dette området?
  3. Hva bør internrevisjonen gjøre?

Seminaret er delt inn i 4 deler;

Del 1. NETS – Generelt om PSD2 – konsekvens, risiko og muligheter

Georg Olav Ramstad, Head of Open Banking sales. Han vil søke å gi en felles forståelse for PSD 2 herunder implikasjoner for open banking. Videre vil han fortelle litt om hva banker og andre finansinstitusjoner gjør, og gi sine tanker om hva som kommer til å skje i markedet fremover.

Del 2. • Regelverk og legalrisiko

Ståle Arneson advokat fra Deloitte vil redegjøre for regelverket som er innført med fokus på krav og konsekvenser dersom den enkelte bank ikke er i stand til å etterleve kravene.

Del 3. DNB – Drøftelse rundt risiko ved implementering

Albin Hasselgren var prosjektleder for PSD 2 prosjektet og er nå produkteier for PSD 2 Apiene i Open Banking i DNB. Albin vil dele av erfaringer fra implementeringsarbeid for PSD2 i DNB. Han vil fokusere særskilt på de risikoer som har blitt løftet frem gjennom denne prosessen, og slik gi økt forståelse for risikoene som følger av PSD2 regelverket.

Del 4. Internrevisjonens rolle

Revisjonssjef IT i DNB, Per Øivind Venstad, vil redegjøre for hvordan de har arbeidet med revisjoner inn mot PSD2 implementering i DNB.

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring gir 3 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

Det serveres lett frokost fra klokken 08.00.

Påmelding til: PSD2 (Betalingsdirektivet): Risiko og kontroll – hva nå?

Standardkostnad: 2000
Medlemskostnad: 1500

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere