PRAKTISK INTERNREVISJON

17. Sep - 19. Sep 2019
Kl. 09.00-16.00

Praktisk internrevisjon

17.09.2019 - 19.09.2019 Kl. 09:00 - 16:00 Bjørvika Konferansesenter

I løpet av disse dagene vil vi gi innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av internrevisjonsprosjekter. Ved hjelp av case og diskusjoner vises god praksis for gjennomføring av enkeltprosjekter, men også knytningen til virksomhetens helhetlige risikostyring, revisjonens årsplan og rapportering til ledelsen og styret berøres i kurset.

Formål med kurset:
Gi deltakerne forståelse for hele revisjonsprosessen, med hovedvekt på praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt. Dette oppnås gjennom en kombinasjon av forelesning og praktiske eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Kurset dekker:
Praktisk gjennomføring av det enkelte revisjonsprosjekt, herunder:
– Planlegging
– Gjennomføring
– Rapportering
– Oppfølging
– Dokumentasjon
– Kvalitetssikring

Kurset vil også gi deltagerne forståelse for koblingen til risikodrevet årsplanlegging, rapportering til ledelsen og styret og omtale spesielle forhold relatert til IT- og mislighetsrevisjon.

Se detaljert agenda for alle tre dagene HER.

Presenteres av:
Roar Frøystad, CIA, Equinor
Sissel Margrethe Korshavn, Diplomert internrevisor, Helsedirektoratet
Wilhelm Kavli, Diplomert internrevisor, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Torkel Hindberg, PWC

Kurset egner seg for:
Alle som ønsker seg helhetlig oversikt over innholdet i, og sammenhengen mellom, elementene i et godt planlagt, gjennomført og rapportert internrevisjonsprosjekt.

Krav til forkunnskaper:
Kunnskap om rollen og det faglige rammeverket til internrevisjonen, samt begreper som er viktige å forstå for internrevisor. Deltakere vil ha stor nytte av å gjennomføre e-læringskurset «Introduksjon til internrevisjon» forkant av dette praktiske kurset.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 19 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Internrevisor.

I kursavgiften inngår læreboken «Internal Auditing – Assurance & Advisory Services».

Påmelding til: Praktisk internrevisjon

Standardkostnad: kr. 11.500,-
Medlemskostnad: kr. 10.300,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann


Påmelding

Forelesere