20. Mar - 21. Mar 2019
Kl. 09.00-16.00

Nytt kurs! Presentasjonsteknikk og formidling (max. 8 deltakere)

20.03.2019 - 21.03.2019 Kl. 09:00 - 16:00 IIA Norge

Vi tilbyr et 2-dagers kurs for deg som vil legge en solid innsats i å forbedre din presentasjonsteknikk og formidlingsevne.

Kurset har max. 8 deltakere og det forventes at deltakerne bidrar aktivt.

Se detaljert programbeskrivelse. Kurset leveres av Sibeth Hoff

Kursinnhold

Dag 1:
Brukes til bevisstgjøring av eget kroppsspråk ved hjelp av verktøy, øvelser og presentasjoner.

Fokus: Deg som kommunikatør

Introduksjon
• Førsteinntrykk og kroppsspråk
• Over 90 % av kommunikasjon består av kroppsspråk og stemmebruk
• Hvordan ting sies styrer hvordan det tolkes

Mål: Bevisstgjøring på balanse mellom form og innhold

Presentasjon
• Introduksjon av hver enkelt deltager
• fokusområder for den enkelte
• tips og råd på nerver og prestasjonspress

Mål: Kjenne på nerver og press, hva gjør de med hver enkelt

Verktøy (status)
• høy og lav status; hvor mye plass tar/ gir du
• øvelse med forskjellig status
• hvordan håndtere en annen status enn den du tar selv

Mål: Bevisstgjøring på tilpasningsevne i kommunikasjon

Verktøy (stemmebruk og tekstarbeid)
• pauser og pust
• hovedord, få frem mening i tekst
• transitive verb; undertekst, kongruens mellom innhold og kommunikasjon

Mål: Bli kjent med teknikker som hjelper med å nå frem med ditt budskap

Presentasjon (improvisert)
• hvordan skape dialog med tilhørerne
• tilstedeværelse og trening på tilstedeværelse

Dag 2:

Brukes til å spisse presentasjonen slik at formidlingen treffer målgruppen til hver kursdeltager. Mesteparten av dagen brukes til presentasjonene.

Fokus: Ditt publikum

Balanse teknikk/kommunikasjon
• powerpoint – et hjelpemiddel, ikke en krykke
• tekniske tips og råd
• fokus på kommunikasjonen; balansert med teknikk

Mål: Oppnå riktig balanse mellom tekniske hjelpemidler og kommunikasjon

Din målgruppes behov og forventninger; hvordan nå frem med budskapet
• kontakt med publikum; hva er deres behov
• teknikker på spørsmål og svar
• hvordan håndtere vanskelige spørsmål/ tilhørere

Mål: Bli kjent med teknikker for å håndtere tilhørerne på en god måte

Presentasjon (jobbrelatert)
• presentasjoner med start og stopp og bruk av verktøy
• tilbakemeldinger fra gruppe og kursleder

Mål: Individuell veiledning og tilbakemeldinger, observere hverandre

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 12 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CFSA, CGAP og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Nytt kurs! Presentasjonsteknikk og formidling (max. 8 deltakere)

Standardkostnad: kr 8 400,-
Medlemskostnad: kr 7 500,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere