Nye rammeverk for risikostyring - hva betyr det i praksis?

16. May - 16. May 2019
Kl. 09.00-15.00

Nye rammeverk for risikostyring – hva betyr det i praksis?

16.05.2019 Kl. 09:00 - 15:00 Bjørvika Konferansesenter

Den siste tiden har de mest anerkjente rammeverkene for risikostyring (COSO og ISO) blitt oppdatert. Et gjennomgående tema er tydeligere integrasjon mellom risikostyring og andre områder som governance, strategi og målstyring. På dette kurset har vi fokus på hva disse endringene betyr i praksis.

Blant annet kommer Paul Sobel, som er styreleder for The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) og Chief Risk Officer i Georgia-Pacific LLC, for å snakke om hva endringene i COSO ERM innebærer og hvilken rolle governance spiller i COSOs rammeverk for helhetlig risikostyring.

Chief Risk Officer i henholdsvis Yara og Telenor presenterer hvordan de jobber med helhetlig risikostyring i sine virksomheter. Avslutningsvis vil det bli paneldebatt, med rom for både spørsmål, refleksjon og diskusjon.

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring gir 6 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

 

Påmelding til: Nye rammeverk for risikostyring – hva betyr det i praksis?

Standardkostnad: 4500
Medlemskostnad: 3800

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere

Paul Sobel

Paul J. Sobel, CIA, CRMA, QIAL, is Vice President/Chief Audit Executive for Georgia-Pacific, LLC, a privately-owned forest and consumer products company based in Atlanta, GA. He previously served as the CAE for three public companies: Mirant Corporation, an energy company based in Atlanta, GA.; Aquila, Inc., an energy company based in Kansas City, MO.; and Harcourt General’s publishing operations based in Orlando, FL.

In 2018, Paul was appointed Chairman of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). He is leading the Board for a three-year term in the development of guidance and thought leadership on enterprise risk management, internal control, fraud and governance.

Paul has authored or co-authored four books: Managing the Risk of Uncertainty; Auditor’s Risk Management Guide: Integrating Auditing and ERM; Internal Auditing: Assurance and Consulting Services; and Enterprise Risk Management: Achieving and Sustaining Success.

Paul served as The IIA’s Chairman of the Board in 2013-2014, and has served in other IIA leadership roles. In 2012, he was recognized in Treasury & Risk Magazine’s list of 100 Most Influential People in Finance. He currently sits on the Consultancy Advisory Group for IFAC’s International Auditing and Assurance Standards Board (IIASB) and International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

In the past, he served on the COSO ERM Advisory Council for the update to the COSO ERM framework and the Standing Advisory Group of the PCAOB. In 2017, he received The IIA’s Bradford Cadmus Memorial Award for distinguished service to the profession and was inducted into The IIA’s American Hall of Distinguished Audit Practitioners.

Les mer

Ayse Nordal

Ayse Nordal er til daglig seniorkonsulent for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg, Oslo kommunale foretak for utdanningsbygg og eiendom. Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk (teknisk universitet) og lisensiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH). Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Utdanning: Master of Science, Licentiat, Bachelor of Science
Sertifiseringer: Akkreditert Risk Manager Sertifikat

Ayse har undervisningserfaring fra Norsk Høgskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans/bank bl.a. som controller, som rådgiver ved internrevisjonen og som nestleder i tillegg til styremedlem.

Les mer

Roger Reksten Stølsnes

Roger Reksten Stølsnes, Dr. Ing. Vice President and Head of Enterprise Risk Management in Telenor Goup. Roger has 20 years of experience within the field of risk - and investment management.
He has extensive international experience and has previously worked in Equinor, Lukoil, Realkapital Partner and Holte Consulting. Roger holds a Phd within risk and uncertainty management.

Les mer

Øyvind Hestnes

Øyvind Hestnes, CIA, Vice President Risk Management in Yara International ASA. Øyvind has more than 20 years international experience from internal auditing and business consulting in Norske Skogindustrier ASA, EY, Telenor ASA and Yara International ASA.

Les mer

Les mer

Program

Mai 16, 2019

09:00 - 09:30
Velkommen og innledning
Ole Martin Kjørstad
09:30 - 10:15
Hva er nytt i ISO 31 000
Ayse Nordal
10:15 - 10:30
Pause
10:30 - 11:15
Achieving and Sustaining Success with COSO ERM
Paul Sobel
11:15 - 12:00
The Role of Governance in COSO Frameworks
Paul Sobel
12:00 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:45
Helhetlig risikostyring i Telenor
Roger Stølsnes
13:45 - 14:00
Pause
14:00 - 14:45
Enterprise Risk management - integrating risk in strategy and business processes in Yara
Øyvind Hestnes
14:45 - 15:00
Refleksjon og diskusjon