Virksomhetsstyring – perspektiver på hvordan internrevisjoner i statlige/offentlige virksomheter kan innrette oppdrag med virksomhetsstyring som tema

13. Jun - 13. Jun 2019
Kl. 09.00-11.00

Virksomhetsstyring – perspektiver på hvordan internrevisjoner i statlige/offentlige virksomheter kan innrette oppdrag med virksomhetsstyring som tema

13.06.2019 Kl. 09:00 - 11:00 DFØ

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen.

Virksomhetsstyring har fått økt oppmerksomhet de seneste årene både i privat og offentlig sektor. I den anledning er det igangsatt et arbeid fra flere hold – både fra et tilretteleggings- og et revisjonsperspektiv. Dette nettverksmøtet vil presentere begge perspektivene – men med hovedfokus på revisjonstilnærming.

Innledningsvis presenterer Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sitt arbeid med veiledningsmateriell på virksomhetsstyring og planene videre»

Deretter presenterer internrevisjonene i Utlendingsdirektoratet  og Forskningsrådet oppdrag med tema virksomhetsstyring. I tillegg vil Riksrevisjonen presentere revisjoner innenfor samme tema.

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring gir 2 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CGAP, CFSA og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Virksomhetsstyring – perspektiver på hvordan internrevisjoner i statlige/offentlige virksomheter kan innrette oppdrag med virksomhetsstyring som tema

Standardkostnad: 500,-
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere