Hvordan kan vi bruke dataanalyse smartere og mer kreativt?

8. Apr - 8. Apr 2019
Kl. 08.30-16.30

Kreativ bruk av dataanalyse

08.04.2019 Kl. 08:30 - 16:30 KPMG

Del 1 Dataanalyse som en integrert del av internrevisjonsmetodikken  

Hvordan integrere dataanalyse i internrevisjonsplanleggingen?

Trender og verktøy: bl.a. Celonis, Power BI, SOFY,

Praktiske eksempler og caser

Kursholdere: Lena Baer / Jo Sigurd Pedersen fra KPMG Lighthouse

Del 2 Dataanalyser til forebygge og avdekke misligheter

Bruk av avdekkende dataanalyser

  • Granskninger
  • Mislighetsrevisjoner
  • kontinuerlig oppfølging i et complianceprogram

Praktiske eksempler og caser, herunder;

  • Kvalitativ analyse av e-poster
  • Kvantitative finansielle analyser

Pernille Stordrange / Daniel Mandrella / Emil Bjørnstad fra KPMG Forensic Services

Verktøy: bl.a. Relativity, eDiscovery

Vedlikeholdspoeng
Deltakelse gir 7 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA, CFSA, CGAP og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Kreativ bruk av dataanalyse

Standardkostnad: 4500
Medlemskostnad: 3800

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.

Påmelding

Forelesere