Introduksjon til internrevisjon

3. Sep - 3. Sep 2019
Kl. 08.30-16.30

Introduksjon til internrevisjon

03.09.2019 Kl. 08:30 - 16:30 IIA Norge

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne grunnleggende forståelse for internrevisjonsrollen og det faglige rammeverket rollen og arbeidet baseres på. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.

Kurset dekker følgende:

  • Internrevisjonsprofesjonen
  • Internrevisjon – roller og ansvar
  • Internrevisjonens formål og nytteverdi
  • Governance, internkontroll og risikostyring
  • Samspill med andre bekreftelsesfunksjoner
  • Det profesjonelle faglige rammeverket med hovedfokus på standardene
  • Sertifiseringer innen profesjonen

Hvem kurset er beregnet på:
Nyutdannede, personer som er nye i internrevisjonen, internrevisorer som ønsker oppfriskning av basiskunnskaper, ansatte i stabsfunksjoner eller andre som ønsker mer informasjon om hvilken nytteverdi internrevisjonen kan bidra med.

Presenteres av:
Ellen Brataas (CIA), generalsekretær i IIA Norge
Marit Trodal (Diplomert internrevisor), prosjektleder i IIA Norge

Krav til forkunnskaper:
Ingen. Men e-læringskurset «Introduksjon til internrevisjon» inneholder en mer komprimert utgave av dette kurset.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 7 CPE-poeng for sertifiseringene CIA, CRMA og Diplomert internrevisor. Kurset gir 1 CPE poeng relatert til etikk.

 

Påmelding til: Introduksjon til internrevisjon

Standardkostnad: kr. 4 500,-
Medlemskostnad: kr. 3 800,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann


Påmelding

Forelesere