Introduksjonskurs

Helhetlig og proaktiv risikostyring

16. Oct - 16. Oct 2019
Kl. 08.30-16.00

Introduksjon til helhetlig og proaktiv risikostyring

16.10.2019 Kl. 08:30 - 16:00 Deloitte, Bjørvika

Kjernen i god governance er risikostyring. Med risikostyring forstår vi prosesser for å identifisere, evaluere og håndtere risiko i virksomheten. En sentral utfordring i virksomheten er å ha god forståelse for risikobildet og finne den rette balansen mellom hensynet til effektivitet og kontroll, samt kunne gripe muligheter identifisert gjennom denne prosessen.

God risikostyring skal skape trygghet for at virksomhetens strategi operasjonaliseres på best mulig vis samtidig som gjeldende interne og eksterne krav ivaretas. Funksjoner som compliance, risiko og internrevisjon opererer alle ut fra en risikobasert tilnærming.

Kurset gir en innføring i proaktiv og helhetlig risikostyring og består av praktiske foredrag samt caser fra privat og offentlig sektor.

 

Tidspunkt Tema Fordeling
8:30 – 9:00 Registrering og kaffe Marit Trodal IIA Norge
9:00 – 9:30 Introduksjon – risiko og risikostyring Martin Stevens, Gjensidige Forsikring

Ole Martin Kjørstad, Norges Bank

9:30 – 10:30 Hvordan foregår risikostyringen? Rammeverk, prosess og metode Ole Martin Kjørstad
10:30 – 10:45 Kaffepause
10:45 – 11:30 Organisering og rapportering Martin Stevens
11:30 – 12:00 Risikostyring i det offentlige Randi Boljø Hardy, Forsvaret
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:15 Risikomodenhet Ayse Nordal

Undervisningsbygg

Ole Martin Kjørstad

13:15 – 14:30 Analysemetoder Ayse Nordal
14:30 – 15:00 Fallgruver og suksesskriterier Martin Stevens
15:00 – 16:00 Konkurranse og oppsummering Plenum

Påmelding til: Introduksjon til helhetlig og proaktiv risikostyring

Standardkostnad: 4500
Medlemskostnad: 3800

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann


Påmelding

Forelesere

Program